Korporata e Radios dhe Televizionit të Turqisë (TRT)

Ky tekst "Politika e cookies" përmban informimet në lidhje me "cookies" që gjenden në faqen e internetit të Korporatës së Radios dhe Televizionit të Turqisë (‘’Korporata’’) https://albanian.trtbalkan.com

Çfarë është një cookie?

Një cookie është skedari i kërkuar me qëllim që një faqe në internet të njohë përdoruesit më vonë. Ky skedar është i lidhur me përdoruesin dhe specifik për përdoruesin dhe uebin që përshkruan vetëm kodin, është specifik për ju dhe përdoret gjerësisht për të bërë që faqet e internetit të funksionojnë ose të punojnë në mënyrë më efikase, si dhe për të paraqitur informacione raportimi dhe për të ndihmuar në përshtatjen e shërbimeve ose reklamave për përdoruesin. Mund të lexohet vetëm nga serveri i uebit (Web) që përshkruan këtë kod dhe nuk është virus. Skedari kursen kohë tek përdoruesit dhe automatikisht kujton dhe përsërit përgjigjet e dhëna në hyrjen e tyre të mëvonshme në platforma digjitale ku janë regjistruar. Zakonisht janë skedarët e regjistruar kur përdoruesit vizitojnë faqet e internetit dhe shërbimet në internet. Ato përdoren gjithashtu gjerësisht për të siguruar informacione raportimi dhe për të ndihmuar në përshtatjen e shërbimeve ose reklamave.

Qëllimi i Përdorimit të Cookies

Sipas qëllimeve të përdorimit kemi: cookie të detyrueshme, cookie teknike, cookie verifikuese, cookie të shënjestrimit/reklamimit, cookie të personalizimit dhe cookie analitike, të cilat mund të përdoren në platformat digjitale. Cookies të përhershme mund të përdoren sipas kohëzgjatjes aktive të përdoruesve dhe/ose vizitorëve dhe qëllimeve të përdorimit.

Të gjitha cookies që ne përdorim në faqen tonë janë cookies të detyrueshme për funksionimin e faqes.

Cookies të detyrueshme:

Përdorimi i cookies të caktuara është i detyrueshëm që faqja jonë të funksionojë si duhet. Këto cookies mblidhen për këto qëllime:

Për të analizuar vizitat e faqes në internet https://albanian.trtbalkan.com dhe platformat digjitale të korporatës sonë dhe për të rritur performancën e tyre;

Për të siguruar që parametrat e performancës dhe kërkesat e vizitorëve të përmbushen, duke analizuar kërkesat e përdoruesve dhe vizitorëve;

Për të rritur funksionalitetin e faqes në internet dhe platformës digjitale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;

Për të lehtësuar qasjen në synimet e vizitorëve gjatë përdorimit të faqes prej tyre.

Qëllimet e veçanta të cookies janë dhënë në tabelën e mëposhtme.

Cookies të përdorura në faqen tonë të internetit dhe Platformat tona Digjitale:

Google Adsense

Reklamë

https://policies.google.com/privacy?hl=en

DoubleClick

Reklamë

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Adwords Conversion

Reklamë

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter Advertising

Reklamë

https://twitter.com/privacy?lang=en

Google Dynamic Remarketing

Reklamë

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Tag Manager

E rëndësishme

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics

Analizat e faqes në internet dhe aplikacioneve mobile

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Hotjar

Shërbimi i regjistrimit dhe aktivizimit të përdorimit të faqes në internet

https://www.hotjar.com/privacy

GA Audiences

Analiza e faqes,

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Firebase

Analiza mobile

https://firebase.google.com/terms/?hl=en&authuser=3

Facebook Connect

Mediat sociale

https://www.facebook.com/about/privacy/

AddThis

Shërbimi i Shpërndarjeve Sociale

https://www.addthis.com/blog/tag/gdpr/

Fabric

Shpërndarja e aplikacionit të testit Android dhe njoftimi i avarive

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html

Facebook Ads SDK

Përcaktimi i synimit për fushatat e instalimit të aplikacionit, dhe ndjekja e transformimit

https://www.facebook.com/business/GDPR

Arsyeja ligjore për mbledhjen e cookies

Cookies të përpunuara përpunohen në kuadër të kushteve të përpunimit të të dhënave personale të përcaktuara në nenin 5 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698; "Me kusht që të mos prekë të drejtat dhe liritë themelore të personit përkatës, përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm për interesat legjitime të kontrolluesit të të dhënave" dhe "Është e nevojshme të përpunohen të dhënat personale që u përkasin palëve të kontratës, me kusht që të kenë lidhje të drejtpërdrejtë me lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate”.

Përdorimi i cookies

Duke ndryshuar cilësimet e përdorimit të cookies përmes platformave digjitale të institucionit, përdoruesi dhe/ose shikuesit kanë mundësinë të personalizojnë (përshtatin) preferencat në lidhje me të gjithë cookies. Sidoqoftë, për disa cookies që janë të detyrueshëm për funksionimin e faqeve të internetit dhe platformave digjitale, përdoruesit dhe/ose shikuesit nuk mund t`u lihet zgjedhja dhe menaxhimi i kërkesës nuk është i mundur. Dëshirojmë të theksojmë se nëse disa cookies çaktivizohen, funksionimi i funksioneve të ndryshme në faqen tonë të internetit dhe të gjitha platformat tona digjitale mund të pengohet, prandaj, faqja jonë e internetit ose platformat tona digjitale mund të mos funksionojnë nëse bëhet një përzgjedhje e tillë nga përdoruesi.

Si mund ta kontrolloj përdorimin e cookies?

Duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj, ju keni mundësinë që t’i përshtasni preferencat tuaja për cookies. Për më shumë informacion, mund të vizitoni linqet në tabelën më poshtë:

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Yandex

https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html