A po “boshatiset” Kosova?

A po “boshatiset” Kosova?

Një muaj pas liberalizimit të vizave, autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ka një rrijte të lehtë në qarkullimin e transprotit rrugor dhe ajror me vendet e BE-së, por është akoma herët të konstatohet nëse liberalizimi i vizave ka sjellë këtë fluks të lëvizjes së qytetarëve.