Izraeli shkatërron trashëgiminë kulturore në Palestinë

Izraeli shkatërron trashëgiminë kulturore në Palestinë

Qindra monumente historike janë shkatërruar ose dëmtuar nga sulmet izraelite në enklavën palestineze. Edhe pse Izraeli dhe Palestina janë nënshkrues të Konventës së Hagës të vitit 1954, e cila ndalon shprehimisht përdorimin e pasurisë kulturore për qëllime që mund ta ekspozojnë atë ndaj shkatërrimit ose dëmtimit në rast konflikti të armatosur, dhe që kërkon nga të gjitha palët të përmbahen nga çdo armiqësi aktive të drejtuar ndaj pronës, Izraeli nuk e respekton konventën.