Historia troket nga Sahat Kulla në Manastir

Historia troket nga Sahat Kulla në Manastir

Sahat Kulla ka qenë një nga simbolet më karakteristike të Manastirit ndër shekuj. Nuk ka të dhëna të sakta se kur është ndërtuar, megjithëse përmendet në të dhënat historike të qytetit nga shekujt XVI dhe XVII. Sipas legjendës, ndërtuesit nga periudha osmane futën 60,000 vezë në themelet e saj për ta bërë ndërtesën më të fortë. Sahat Kulla është rreth 32 metra e lartë. Kryqi në majë të kullës u vendos në vitin 1992.