Ngjyrat e vërteta - I anuluar

Ngjyrat e vërteta - I anuluar

A mund t'ju pushojë nga puna nëse mendoni për gjënë "e gabuar"? Asistenti i mësimdhënies britanike Ben Dybowski u pushua dy herë nga puna si mësues - me gjithë performancën e tij të shkëlqyer në mësimdhënie - për mbajtjen e pikëpamjeve tradicionale mbi martesën dhe gjininë. Kjo është historia e tij.