Ngjyrat e vërteta - liria akademike

Ngjyrat e vërteta - liria akademike

“Universitetet, në këtë aspekt, duken si një tokë e pushtuar”.Akademiku Emir Kaya, i cili dha mësim në Shkollën e Studimeve Orientale dhe Afrikane të Londrës (SOAS), thotë se lobi LGBT ka mbytur lirinë e mendimit në institucionet e arsimit të lartë perëndimor.