Ngjyrat e vërteta - Lobi

Ngjyrat e vërteta - Lobi

Kush qëndron pas politikave të përfshirjes së transgjinorëve? Avokatja Anna Loutfi zbulon si fakte rolin e lobit LGBT-së dhe motivet që qëndrojnë pas promovimit të bindjeve transgjinore nga kompanitë farmaceutike në institucionet publike.