800 metra nën tokë - Agjërim me plot sakrificë

800 metra nën tokë - Agjërim me plot sakrificë

Agjërimi i muajit të Ramazanit përbën një sakrificë për besimtarët që abstenojnë nga pija dhe ushqimi. Por, 800 metra nën tokë këtë adhurim po e bëjnë edhe qindra minatorë në minierën e Trepçës në Stanterg në veri të Kosovës. TRT Ballkan ka qëndruar një ditë agjërimi brenda kësaj miniere.