Në çfarë moshe del në pension në Ballkan dhe në BE?

Në çfarë moshe del në pension në Ballkan dhe në BE?

A po mendoni për pension, ose jeni të mendimit që ende ka kohë për këtë? Shihni se cilat janë ligjet e vendeve të rajonit dhe atyre të BE-së sa i përket kushteve për pensionim?