Ramazani në Gaza: Para dhe pas luftës!

Ramazani në Gaza: Para dhe pas luftës!

Nga tingujt e tupanit, një traditë e kahmotshme për t’i zgjuar besimtarët që të përgatitin syfyrin, në Gaza tani zgjohen nën ethet e bombardimeve!