Shpjegim: Zgjedhjet lokale 2024 në Türkiye

Shpjegim: Zgjedhjet lokale 2024 në Türkiye

Më shumë se 61 milionë turq kanë të drejtë të votojnë për të zgjedhur kryetarët e bashkive, anëtarët e këshillit bashkiak dhe muhtarët në zgjedhjet komunale të vendit më 31 mars. Ja një vështrim se si funksionon sistemi zgjedhor lokal në Türkiye.