Tradita e Mukabelës në Shkup gjatë Ramazanit

Tradita e Mukabelës në Shkup gjatë Ramazanit

Gjatë muajit të Ramazanit në shumë xhami organizohet leximi i Kuranit, i njohur ndryshe si Mukabele, që nënkupton “të lexuarit balllë për ballë duke e kontrolluar”. E njëra nga xhamitë më të njohura për Mukabele është edhe xhamia e Dyqanxhikut në Shkup, në të cilën Kurani lexohet nga 10 hafizë, ndërsa ndiqet nga një numër i madh i besimtarëve.