GjEDNj vendosi se ligjet zvicerane, të cilat përcaktojnë se ndihma shtetërore u jepet të vejave për gjithë jetën ndërsa ndihmat për burrat e vejë ndërpriten kur fëmija i tyre më i vogël të rritet, është një praktikë diskriminuese në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.     Foto: AA

Zvicra diskriminon burrat e ve duke mos i trajtuar njëjtë sikurse gratë e veja. Ky është vendimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj), e cila gjykoi se Zvicra, duke ofruar më shumë ndihmë shtetërore për gratë e veja sesa burrat e ve, praktikon diskriminim gjinor.
Max Beeler, i cili humbi gruan e tij në një aksident në vitin 1994 dhe duhej të kujdesej për fëmijët e tij, të cilët në atë kohë ishin 1 dhe 4 vjeç, fillimisht dërgoi lëndën në gjykatat zvicerane për ndihmën e ndërprerë nga shteti për të vejët kur fëmija i tij më i vogël mbushi 18-vjeç.
Pasi Beeler nuk mundi të merrte rezultatin e dëshiruar në gjyqi zviceran, ai aplikoi në GjEDNj.
GjEDNj vendosi se ligjet zvicerane, të cilat përcaktojnë se ndihma shtetërore u jepet të vejave për gjithë jetën ndërsa ndihmat për burrat e vejë ndërpriten kur fëmija i tyre më i vogël të rritet, është një praktikë diskriminuese në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
GjEDNj nuk e miratoi supozimin e qeverisë zvicerane se burrat sigurojnë shtëpinë dhe gruan dhe theksoi se vetëm faktorë shumë seriozë do të lejonin trajtim të ndryshëm midis gjinive.
Gjykatësit e GjEDNj-së vendosën që Zvicra t’i paguajë Beeler-it 5.000 euro për dëmin jomaterial dhe 16.500 euro për shpenzimet.

AA