Projekti i parë i ndikimit social të Türkiyes: Kodet e Istanbulit.     /Foto: AA

Ministri i Industrisë dhe i Teknologjisë i Türkiyes Mehmet Fatih Kacır, theksoi rëndësinë e “Projektit të Kodeve të Istanbul’ gjatë takimit Social Impact Bond të mbajtur në Universitetin Bogaziçi.

“Në kuadër të projektit, të rinjtë tanë të moshës 18-35 vjeç të cilët janë të papunë prej një viti janë objektivi demografik. Shpresojmë të punësojmë 550 të rinj në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me një buxhet prej 1,25 milionë dollarë për këtë nismë” tha Kacır.

“Iniciativa e parë e obligacioneve me ndikim social që nisëm si një projekt pilot në Istanbul do të shërbejë si shembull për iniciativat e ardhshme që do të ndërmarrim. Në përputhje me këtë, ne gjithashtu planifikojmë të zgjerojmë praktikat e investimit me ndikim në rajone dhe sektorë të ndryshëm bazuar në nivelin të suksesit që kemi arritur.” Sekretari i Përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit të Istanbul (ISTKA), Erkan Tuzgen i cili vuri në dukje se Obligacionet e Ndikimit Social janë kontrata të bazuara në rezultate që ofrojnë përgjigje për problemet sociale, tha: “Është një model kontrate në të cilin publiku, shoqëria civile dhe sektori privat bashkëpunojnë.”

“Dallimi kryesor midis këtyre nismave dhe operacioneve të rregullta të agjencisë së zhvillimit është se sektori privat merr përsipër zbatimin dhe rrezikun e plotë. Ka tri palë kryesore të interesuara. Ofruesi i shërbimit merr parafinancim nga investitori i ndikimit”, tha Tuzgen.

“Ofruesi i shërbimit bashkëpunon me përfituesit për të përmbushur qëllimet e rezultateve të përcaktuara nga pala paguese dhe përpiqet të përmbushë ato objektiva. Paguesi i rezultateve, i njohur gjithashtu si financuesi i rezultateve, është subjekti që përcakton se cilat nevoja sociale ekzistojnë që në fillim. Si mundet plotësohen këto kërkesa?”

Një projekt unik

Safak Muderrisgil, President i Bordit Ekzekutiv të Etkiyap, Safet Muderrisgil e përshkroi nisjen si një moment vendimtar për vendin, duke thënë, “Unikaliteti i Obligacioneve të Ndikimit Social qëndron në aftësinë e tyre për të ofruar zgjidhje për çështjet shoqërore nëpërmjet instrumenteve të investimeve të orientuara nga performanca.”

“Kjo ndodh brenda kontekstit të partneritetit midis sektorit publik dhe atij tregtar. Ne po flasim për një model financimi në të cilin çdo industri kontribuon në rregullimin e një problemi shoqëror brenda një kuadri investimi,” tha ai.

Çfarë synon projekti?

Projekti i Kodeve të Istanbulit synon të përmirësojë aftësitë dhe kapacitetet e të rinjve duke u ofruar atyre trajnime për softuer. Të rinjtë e diplomuar në programet e trajnimit të softuerit do të jenë në gjendje të gjejnë punë në biznesin e softuerit.

Qëllimi i projektit është t’u sigurojë 550 adoleshentëve të papunë aftësi të orientuara drejt së ardhmes dhe t’i integrojë ata në fuqinë punëtore. Kompanitë gjithashtu do të jenë në gjendje të plotësojnë kërkesat e tyre për burime njerëzore të trajnuara në fushën e softuerit.

Individët midis moshës 18 dhe 35 vjeç me të paktën një të diplomuar në shkollë të mesme, të cilët kanë qenë të papunë për të paktën një vit dhe duan të punojnë në biznesin e softuerit mund të aplikojnë për programin.

TRT Balkan / agjencitë