Shkollat turke të aviacionit dhe hapësirës hapin dyert për nxënësit / Foto: AA Arkiv / Photo: AA Archive

Shkolla e mesme profesionale dhe teknike e Ankarasë për Teknologjitë e Aviacionit dhe të Hapësirës, e cila është shkolla e parë e mesme profesionale e krijuar në Türkiye për teknologjitë e aviacionit dhe të hapësirës, përbëhet nga tri struktura kryesore: ndërtesa arsimore, konvikti dhe zona e punëtorisë, duke mbuluar rreth 25.000 metra katrorë tokë.

Disa shkolla të mesme në gjithë Türkiyen do të pranojnë nxënës bazuar në rezultatet e provimeve të Sistemit të Tranzicionit të Shkollës së Mesme të Përqendruar (LGS), i pari në sistemin arsimor shumë të zhvilluar të vendit.

Bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar dhe tregut të punës ka çuar në nënshkrimin e disa protokolleve për të adresuar kërkesën për profesionistë të aftë. Disa shkolla tani u ofrojnë të diplomuarve garanci pune dhe bursa për të mbështetur udhëtimin e tyre akademik.

Aplikantët e suksesshëm do të kenë qasje në praktika të vlefshme dhe karriera të mundshme brenda industrisë së lulëzuar të mbrojtjes të Türkiyes.

Spektri i arsimit profesional dhe teknik mbulon mbi 60 fusha të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen, aviacionin dhe sigurinë kibernetike.

Shkollat profesionale synojnë të krijojnë një fuqi punëtore të aftë dhe të gjithanshme duke ofruar mundësi të shumta në këta sektorë.

Rritja e interesit të nxënësve

Rezultatet e provimit të LGS-së të vitit të kaluar treguan një interes në rritje te nxënësit e këtyre shkollave të mesme profesionale, suksesi i të cilëve tërhoqi vëmendjen për mundësitë që ofrojnë.

Këtë vit, sektori i aviacionit dhe i teknologjive hapësinore do të jetë dëshmitar i hapjes së dy shkollave të reja premtuese të aviacionit: Shkolla e Mesme Profesionale dhe Teknike e Anadollit për Aviacionin dhe Teknologjitë Hapësinore Ankara Elmadag Ozdemir Bayraktar, dhe Shkolla e Mesme Profesionale dhe Teknike Anadolliane e Teknologjisë Kombëtare të Istanbulit Basaksehir Baykar.

Me kurrikulën e tyre më të avancuar, këto shkolla pritet të akomodojnë nxënës bazuar në performancën e tyre në provimin qendror.

Ngritja e së ardhmes së hapësirës ajrore

Shkolla e Mesme Profesionale dhe Teknike e Anadollit për Aviacionin dhe Teknologjitë Hapësinore Ankara Elmadag Ozdemir Bayraktar do të ofrojë tri degë kryesore: Projektim dhe Prodhim, Sisteme Propulsioni dhe Sisteme Elektronike.

Me një kapacitet total prej 60 nxënësish, shkolla është gati të edukojë gjeneratën e ardhshme të ekspertëve të hapësirës ajrore. Mundësitë e praktikës në institucionet me famë si TUSAS, ROKETSAN, ASELSAN, TEI dhe Shoqata Turke Aeronautike (THK) presin kandidatët e suksesshëm.

Në mënyrë të ngjashme, Shkolla e Mesme Profesionale dhe Teknike Anadolliane e Teknologjisë Kombëtare të Istanbulit Basaksehir Baykar do të pranojë 50 nxënës për departamentet e saj të Teknologjisë së Aviacionit e Hapësirës dhe të Teknologjive të Informacionit.

Shkolla ka krijuar partneritete strategjike për t’u ofruar nxënësve praktika dhe mundësi pune premtuese në bashkëpunim me kompaninë Baykar, kompani pioniere e mbrojtjes e Türkiyes.

Ndërsa industritë e aviacionit dhe e hapësirës në Türkiye vazhdojnë të lulëzojnë, këto shkolla të specializuara profesionale ofrojnë një portë për të përmbushur karrierën në këta sektorë dinamikë.

Talentët e rinj të vendit do të ketë mundësinë të shkëlqejnë në skenën globale dhe të kontribuojnë në përparimin e vendit.

TRT World