Türkiye kryeson Evropën Jugore si destinacioni kryesor turistik në zhvillim / Photo: AA Archive

Türkiye është shfaqur si vendi më i mirë në zhvillim në Evropën Jugore për udhëtime dhe turizëm, sipas raportit të Indeksit të Zhvillimit të Udhëtimit dhe Turizmit (TTDI) 2024 të publikuar të martën nga Forumi Ekonomik Botëror (WEF) në bashkëpunim me Universitetin e Surrey.

Në indeksin e fundit, Türkiye u ngjit me tetë vende për të renditur vendin e 29-të midis 119 vendeve. Me një rezultat prej 4,39 për qind, ajo tejkaloi mesataren globale me 10,6 për qind dhe mesataren evropiane me 3 për qind, duke u pozicionuar si një nga vendet me performancën më të mirë si në botë ashtu edhe në Evropë.

Me këtë rritje, Türkiye u bë vendi kryesor në kategorinë e Evropës Jugore, e cila përfshin gjithashtu Kroacinë, Italinë, Maltën dhe Spanjën.

Türkiye bëri gjithashtu një përmirësim të dukshëm me 14 për qind në treguesin e prioriteteve të udhëtimeve dhe turizmit, duke kërcyer me 18 vende për t'u bërë e dyta në botë në këtë tregues. Vendi tregoi gjithashtu përparim të konsiderueshëm në infrastrukturën e transportit ajror, duke u ngritur me 10 vende për t'u renditur i 8-ti globalisht.

Türkiye mbajti vendin e 13-të në treguesin e pasurive kulturore të raportit dhe përparoi shtatë vende në burimet jo të kohës së lirë, duke arritur në vendin e 16-të. Në kriterin e burimeve natyrore, Türkiye u rrit me 24 vende duke u renditur e 32-ta.

WEF-ja përditësoi indeksin në vitin 2022, duke ndryshuar emrin e tij nga Indeksi i Konkurrueshmërisë së Udhëtimit dhe Turizmit (TTCI) në Indeksin e Zhvillimit të Udhëtimit dhe Turizmit (TTDI), me një theks më të fortë te qëndrueshmëria.

Konkurenca e çmimeve, shërbimet dhe infrastruktura turistike, siguria, burimet njerëzore dhe tregu i punës, qëndrueshmëria e kërkesës dhe mjedisi i biznesit raportohen si tregues ku Türkiye ka hapësirë për përmirësim.

TRT Balkan / agjencitë