Ndotja plastike në liqene është më e keqe se në oqeane. / Photo: Reuters

Dendësia e mbetjeve plastike në liqene mund të jetë më e lartë se ajo e mbeturinave më të mëdha oqeanike, madje edhe liqenet e vendosura në zona të pacenuara përmbajnë mbeturina të konsiderueshme, zbuloi një studim i madh ndërkombëtar, i udhëhequr nga Barbara Leoni dhe Veronica Nava nga Universiteti i Milanit Bicocca.

Duke filluar nga viti 2019, Nava dhe Leoni koordinuan një grup ndërkombëtar studiuesish që mblodhën të dhëna për përqendrimin e plastikës në ujërat sipërfaqësore të 38 liqeneve dhe rezervuarëve në 23 vende.

“Ne donim një pamje realiste të rëndësisë së ndotjes plastike në liqene dhe të hidhnim dritë mbi shtigjet që ndjek plastika në Tokë”, shpjegon Leoni. Deri më tani, shumica e studimeve u përqendruan në liqene specifike dhe ishin të vështira për t'u krahasuar me njëri-tjetrin sepse përdorën metoda të ndryshme.

“Ne zgjodhëm 38 liqene që mbulonin një larmi karakteristikash”, shpjegon Nava.

Grupi mori në konsideratë liqene me sipërfaqe të ndryshme, thellësi dhe kohë mbajtjeje (koha mesatare që kalon uji në liqen), si dhe densitet të ndryshëm të popullsisë përreth, mbulesa e tokës urbane dhe prania e objekteve të trajtimit të ujërave të zeza.

Për fragmente plastike më të mëdha se 250 mikrometra, tri liqenet më të ndotura ishin në Lugano, Maggiore (të dy midis Italisë dhe Zvicrës) dhe Tahoe në Kaliforni, me mesatarisht 11,5, 8,2 dhe 5,4 grimca për metër kub.

Nga 38 liqenet e monitoruara, 21 kishin midis 0,1 dhe 1 grimca për metër kub, 14 midis 1 dhe 5 grimca për metër kub dhe 3 përmbanin më shumë se 5 grimca për metër kub.

Duke përdorur një qasje të ngjashme, një studim i vitit 2010 vlerësoi se zona e akumulimit më të lartë të plastikës në qarkun subtropikal të Atlantikut të Veriut përmban 1,62 grimca për metër kub.

"Ne e kufizuam analizën tonë në fragmente më të mëdha se 250 mikrometra për të marrë vlerësime më të besueshme dhe konservatore, pasi densiteti i grimcave më të vogla është shumë më i nënshtruar ndaj ndotjes laboratorike", shpjegon Nava.

Shkencëtarët përdorën tratalet me plankton për të kampionuar mesatarisht 140 metra kub ujë për liqen, duke hetuar tri zona të ndryshme në secilën prej tyre.

Nga 9.400 fragmentet e gjetura, më shumë se 90% ishin ose fibra ose fragmente, të ardhura nga degradimi i objekteve më të mëdha plastike. Gati një e katërta e fragmenteve u analizuan me spektroskopi për të përcaktuar përbërjen e tyre kimike.

“Ne kemi kryer të gjitha analizat spektroskopike në laboratorët tanë, për të siguruar më shumë konsistencë në rezultatet”, thotë Nava.

Poliesteri, polipropileni dhe polietileni përbënin shumicën e polimerëve të identifikuar.

Duke parë korrelacionet midis përqendrimit të plastikës, studiuesit zbuluan se dendësia e popullsisë dhe sipërfaqja janë më të rëndësishmet. Liqenet me sipërfaqe më të madhe se 230 kilometra katrorë kanë mesatarisht 4 fragmente për metër kub. Për liqenet më të vogla, përqendrimi i plastikës rritet me dendësinë e popullsisë.

“Liqenet më të mëdha kanë brigje më të gjata dhe për këtë arsye një numër më i madh burimesh ndotjesh nga toka”, thotë Nava, duke shtuar se ato gjithashtu mund të jenë më shumë subjekt i depozitimit atmosferik.

“Studimi ynë tregon se nivelet shqetësuese të ndotjes mund të arrihen në liqene, që janë një burim i vlefshëm për jetën e njeriut, veçanërisht në një klimë në ndryshim”, përfundon Leoni.

TRT Balkan