OKB-ja: Në botë ka rreth 281 milionë emigrantë /          Foto: AA

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e Kombeve të Bashkuara (OKB) raportoi se në mbarë botën ka 281 milionë emigrantë ndërkombëtarë, ndërsa numri i personave të zhvendosur arriti në 117 milionë.

"Raporti Botëror i Migracionit 2024" është publikuar nga IOM-i, duke zbuluar ndryshime të rëndësishme në strukturën globale të migracionit, përfshirë një numër rekord të personave të zhvendosur dhe një rritje të madhe të numrit të migrantëve të parregullt.

Raporti thekson se migrimi ndërkombëtar vazhdon të jetë forcë shtytëse e zhvillimit njerëzor dhe rritjes ekonomike, si dhe donacionet ndërkombëtare në këtë fushë u rritën me më shumë se 650 për qind nga viti 2000 në 2022, nga 128 miliardë dollarë në 831 miliardë dollarë.

Thuhet se pavarësisht parashikimeve të shumë analistëve se donacionet do të uleshin ndjeshëm për shkak të pandemisë së COVID-19, rritja në këtë fushë vazhdoi.

Në raport thuhet se 647 miliardë dollarë nga 831 miliardë dollarë donacione iu dërguan vendeve me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe se donacionet mund të përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të produktit të brendshëm bruto të këtyre vendeve. Raportohet se donacionet tejkaluan investimet e huaja direkte në këto vende.

"Ndërsa ka rreth 281 milionë migrantë ndërkombëtarë në mbarë botën, numri i njerëzve të zhvendosur për shkak të konfliktit, dhunës, fatkeqësive natyrore dhe të tjera arritën nivelet më të larta deri në fund të vitit 2022, duke arritur në 117 milionë. Kjo situatë zbulon urgjencën e gjetjes së zgjidhjeve për krizat e zhvendosjes".

Raporti theksoi se migrimi është pjesë integrale e historisë njerëzore dhe shpesh nën hijen e narrativave të bujshme. Shumica e migrimeve janë të rregullta, të sigurta dhe rajonale dhe se ato janë të lidhura drejtpërdrejt me mundësitë dhe mjetet e jetesës.

AA