Fëmijët në vendet e BE-së, ndërmjet prindërve dhe përkujdesit formal.   / Foto: AA

Kujdesi për fëmijët është lumturi dhe kënaqësi, por sigurisht që kërkon një përkushtim dhe vëmendje të madhe. Vitet e para të jetës janë periudha më e rëndësishme, prandaj prindërit përpiqen që të japin më të mirën për fëmijët e tyre.

Megjithatë jeta dinamike dhe angazhimi i dy prindërve në marrëdhënie të punës joçdoherë lejon hapësirë për përkujdesje absolute të prindërve ndaj fëmijëve.

Përkujdesi i fëmijëve nga prindërit

Raporti i fundit i Eurostat mbi përkujdesin e fëmijëve thotë se gjysma e të gjithë fëmijëve të moshës më pak se tre vjeç kujdeseshin ekskluzivisht nga prindërit e tyre.

Në nivel kombëtar, përqindjet më të larta u regjistruan në Rumani (77 për qind ), Çeki (72 për qind) dhe Bullgari (68 për qind).

Përkujdesja formale e fëmijëve

Nga ana tjetër, 36% e fëmijëve të moshës më pak se 3 vjeç ishin në përkujdesje formale për të paktën një orë në javë.

Ndër vendet e BE-së, Holanda shënoi përqindjen më të lartë (74 për qind), e ndjekur nga Danimarka (69 për qind) dhe Luksemburgu (62 për qind).

Përkujdesi nga anëtarë të tjerë

Së fundmi, më pak se një e katërta (21 për qind) e fëmijëve të BE-së nën moshën 3 vjeç u kujdesën nga kujdestarë profesionistë, gjyshërit, anëtarët e tjerë të familjes (me përjashtim të prindërve), të afërm të tjerë, miq ose fqinjë.

Kjo formë e përkujdesit ishte më e hapur në Holandë dhe Qipro (të dyja 45 për qind ), e ndjekur nga Greqia (44 për qind).

TRT Balkan