Kosovarët u prijnë turistëve të huaj në Shqipëri       / Foto: ATA

Rritja e shifrave të treguesve të turizmit tregon se tanimë Shqipëria është një destinacion turistik që preferohet gjithnjë e më shumë.

Të dhënat e strukturave akomoduese të publikuara nga INSTAT tregojnë se numri i vizitorëve në prill të këtij vitië është rritur me 62%, në krahasim me prillin 2023.

Ndërsa numri i netqëndrimeve gjithsej është rritur me 56,3 %, në krahasim me muajin prill 2023.

Numri më i lartë i pushuesve jorezidentë u shënua nga Kosova, ndjekur nga pushuesit italianë dhe ata gjermanë. Sipas INSTAT pushuesit italianë jorezidentë shënuan rritje me 10,7 %. 5,2 % e pushuesve jorezidentë ishin gjermanë, 3 % ishin britanikë dhe 2,6 % polakë.

Referuar statistikave, numri i netqëndrimeve të vizitorëve jorezident të cilët janë akomoduar në rajonin qendër ka shënuar rritje me 86,8 %.

Në zonat jobregdetare ky tregues është rritur me 77,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

Numri i netëqëndrimeve të vizitorëve jorezident të cilët janë akomoduar në “hotele dhe akomodime të ngjashme” ka shënuar rritje me 74,5 %.

TRT Balkan