Objektivat e Maqedoncit në mandatin e tij si ministër i Mbrojtjes i Kosovës

Objektivat e Maqedoncit në mandatin e tij si ministër i Mbrojtjes i Kosovës

Ministri Maqedonci në këtë pozitë vjen pas dorëheqjes së ministrit paraprak Armend Mehaj.
Objektivat e Maqedoncit në mandatin e tij si ministër i Mbrojtjes i Kosovës.     /Foto: Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës/Facebook

Ministri i ri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës, Ejup Maqedonici, në konferencën e parë për media prej marrjes së pozitës në ministri, shpalosi katër objektivat tek të cilat do të përqendrohet gjatë periudhës sa do të jetë në krye të kësaj ministrie.

"𝐴𝑗𝑜 𝑞𝑒̈ 𝑑𝑢𝑎 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑘𝑠𝑜𝑗 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑠𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑗𝑒𝑚𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑒𝑑ℎ𝑒 612 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 388 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒̈𝑠 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑒̈, 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒 ço𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖𝑛 𝑒 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 29 𝑚𝑢𝑎𝑗𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡 𝑛𝑒̈ 2.240 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈𝑡𝑎𝑟𝑒̈, 𝑝𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑡ℎ𝑢𝑎𝑗𝑠𝑒 𝑑𝑦𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑚 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒. 𝑃𝑜𝑟, 𝑝𝑒̈𝑟𝑣𝑒𝑐̧ 𝑟𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑒̈𝑚 𝑡𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒, 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑗ë 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑔𝑎𝑡𝑖𝑡𝑗𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒̈𝑣𝑒, nëpërmjet 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠ℎ 𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑠ℎ 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒", tha ministri Maqedonci.

Për dallim nga qeverisjet e kaluar, ai tha se d𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑒̈ 𝑡𝑎𝑛𝑖 janë 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑚𝑏𝑖 3.000 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒̈ 𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑ℎ𝑒 𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝐾𝑜𝑠𝑜𝑣𝑒̈𝑠.

𝑁𝑑𝑒̈𝑟𝑘𝑎𝑞 𝑗𝑎𝑛𝑒̈ 𝑠ℎ𝑘𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑟 90 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑄𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒̈𝑛 𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒̈𝑝𝑒̈𝑟 𝑎𝑘𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑚𝑒̈ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑗𝑖𝑜𝑧𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑏𝑜𝑡𝑒̈.

"S𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑡 𝑡𝑖𝑚 𝑑𝑜 𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑚 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑖𝑚 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑔𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑏𝑙𝑒𝑟𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒, 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑒 𝑞𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑠𝑗𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑝𝑟𝑎𝑘𝑒, 𝑡𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒̈𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠ℎ 𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑙𝑎𝑟𝑡𝑒̈. 𝐷𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑚𝑏𝑖 20 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑐𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑛𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑠t𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑑𝑟𝑦𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑖𝑚𝑖𝑡, 𝑒 𝑝𝑜 𝑎𝑠ℎ𝑡𝑢 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑒 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝐺𝑗𝑎𝑘𝑜𝑣𝑒̈𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒̈ 𝐵𝑎𝑏𝑎𝑗 𝑡𝑒̈ 𝐵𝑜𝑘𝑒̈𝑠, 𝑞𝑒̈ 𝑑𝑜 𝑡𝑎 𝑟𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑟𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 𝑡𝑒̈ 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒̈𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑆𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑠𝑒̈ 𝐾𝑜𝑠𝑜𝑣𝑒̈𝑠", tha Maqedonci.

𝑁𝑗𝑒̈ çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒 𝑡𝑗𝑒𝑡𝑒̈𝑟 𝑚𝑒 𝑟𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑠𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑓𝑢𝑠ℎ𝑒̈𝑛 𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏𝑟𝑜𝑗𝑡𝑗𝑒𝑠, sipas Maqedoncit 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒̈𝑠 𝑠𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑒 𝑀𝑏𝑟𝑜𝑗𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒̈ 𝑒 𝑆𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑠𝑒̈ 𝐾𝑜𝑠𝑜𝑣𝑒̈𝑠 𝑝𝑒̈𝑟 𝑀inistrinë e 𝐴rsimit, të Shkencës dhe të 𝑇eknologjisë, 𝑛𝑒̈ 𝑧ℎ𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑠 “𝐸𝑑𝑢𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒̈𝑟 𝑆𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖” 𝑠𝑖 𝑙𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈ 𝑧𝑔𝑗𝑒𝑑ℎ𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑛𝑥𝑒̈𝑛𝑒̈𝑠𝑖𝑡 𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒̈𝑠 𝑠𝑒̈ 11-𝑡𝑒̈, 𝑘𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒̈𝑡 𝑒 𝐹𝑆𝐾-𝑠𝑒̈ 𝑑𝑜 𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑗𝑒̈𝑟𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘𝑒 𝑠𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒̈𝑠𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑠𝑒.

S𝑦𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑦𝑛𝑒̈ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑗𝑖𝑘 𝑠𝑖 𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑓𝑢𝑠ℎ𝑒̈𝑛 𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏𝑟𝑜𝑗𝑡𝑗𝑒𝑠 sipas tij 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑎𝑛𝑒̈𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑑𝑒̈𝑟𝑘𝑜𝑚𝑏𝑒̈𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑒𝑐̧𝑎𝑛𝑡𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑁𝐴𝑇𝑂.

Buxheti i Qeverisë së Kosovës për vitin 2023 është 123 milionë euro dhe deri më tani janë shpenzuar rreth 58 për qind të tij.

Ministri Maqedonci në këtë pozitë vjen pas dorëheqjes së ministrit paraprak Armend Mehaj.

TRT Balkan