Hungaria paditet për shkelje të lirisë së shtypit dhe diskriminimit seksual     Foto:AA

Komisioni Evropian (KE) ngriti padi kundër Hungarisë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për shkelje të lirisë së shtypit dhe diskriminimit seksual.
Në një njoftim me shkrim nga KE-ja thuhet se mos dhënia e licencës ndaj medias hungareze, Klubradio, u soll në gjykatë me arsyetimin se "ka shkelur ligjet e BE-së duke zbatuar kushte joproporcionale dhe jotransparente".
Në deklaratë thuhet se një opinion i arsyetuar i ishte dërguar Hungarisë më 2 dhjetor 2021, por vendi nuk i adresoi shqetësimet e potencuara nga Komisioni.
"KE vendosi të referojë Hungarinë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për ligjin e saj që diskriminon njerëzit në bazë të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. KE konsideron se ligji shkel rregullat e tregut të brendshëm, të drejtat themelore të individëve dhe vlerat e BE-së", thuhet më tej.
Në deklaratë theksohet se ky aplikim nga KE-ja është hapi i radhës në procedurën e nisur më 15 korrik 2021 me një shkresë zyrtare kundër Hungarisë. Më tej thuhet se autoritetet hungareze nuk iu përgjigjën në mënyrë adekuate shqetësimeve të KE-së dhe nuk ka marrë asnjë angazhim për të korrigjuar mospërputhjen.
Hungaria është kritikuar një kohë të gjatë nga BE-ja me arsyetimin se është në rënie të parimeve të tilla si demokracia dhe sundimi i ligjit.

AA