Marokenët, sirianët e shqiptarët - marrësit kryesorë të shtetësisë së BE-së.     /Foto: TRT Balkan

Mbi 800.000 njerëz në vitin 2021 kanë marrë shtetësinë nga një shtet anëtar i BE-së ku kanë jetuar më parë. 827.000 persona kanë marrë shtetësinë nga anëtarët e BE-së dhe kjo paraqet një rritje prej rreth 14 për qind ose 98.300 qytetarë më shumë krahasuar me vitin 2020, bëri me dije agjencia evropiane e statistikave Eurostat.

Rritja më e madhe e shtetësive është në Francë. Në këtë vend janë dhënë 43.900 shtetësi më shumë se në vitin 2020. Në vendin e dytë renditet Gjermania, ku që nga viti 2020 janë marrë 18.800 shtetësi më shumë. Pasohet nga Spanja me 17.700, Suedia me 9.200 dhe Austria me 7.200 shtetësi më shumë se në vitin 2020.

Në të kundërt, reduktimet më të mëdha u regjistruan në Itali ku u dhanë 10.300 shtetësi më pak se në vitin 2020, e ndjekur nga Portugalia ku u dhanë 7.600 shtetësi më pak se në 2020, Greqia me 3.200 më pak dhe Finlanda me 1.200 më pak. Në total, ishin 10 vende të BE-së që panë një rënie në numrin e shtetësive të dhëna.

Ashtu si në vitin 2020, shumica ose 85 për qind e atyre që morën shtetësinë e një shteti anëtar të BE-së në vitin 2021 ishin më parë shtetas të një vendi joanëtar të BE-së ose ishin pa shtetësi. Shtetasit e një vendi tjetër të BE-së përbëjnë 13 për qind të numrit të përgjithshëm të shtetësive të fituara.

Më 1 janar 2022, qytetarët e BE-së përfaqësonin 94,6 për qind të popullsisë së BE-së.

Përfituesit më të mëdhenj të shtetësisë së BE-së

Në vitin 2021, ngjashëm me vitin 2020, marokenët ishin grupi më i madh në mesin e qytetarëve të rinj të BE-së. 86.200 marokenë morën shtetësinë e BE-së. Sipas Eurostatit, 71 për qind e tyre kanë marrë shtetësinë e Spanjës dhe Francës. Më pas vijojnë sirianët me 85.300 shtetësi. Shumica e tyre morën shtetësi suedeze dhe holandeze. Në vitin 2021, 32.300 shqiptarë morën shtetësinë nga një vend i BE-së dhe 70 për qind e tyre morën shtetësinë italiane.

Rumunët me 28.600 shtetësi janë në vendin e katërt. Në 33 për qind të rasteve, shtetas të Rumanisë kanë marrë shtetësinë italiane.

Turqit morën 25.700 shtetësi, nga të cilat pothuajse gjysma janë nga Gjermania, brazilianët kanë 20.400 shtetësi, nga të cilat 65 për qind janë nga Portugalia dhe Italia, algjerianët morën 19.300 shtetësi në vitin 2021, 80 për qind e tyre nga Franca.

Ukrainasit morën 18.200 shtetësi, më shumë se një e treta e Polonisë dhe e Italisë, rusët morën 17.300 shtetësi të BE-së dhe 45 për qind e tyre morën shtetësinë gjermane dhe franceze. Pakistanezët morën 16.600 shtetësi, nga të cilat 62 për qind morën shtetësi spanjolle dhe italiane.

Rumunët me 28.600, polakët me 12.500 dhe italianët me 10.100 mbeten tri grupet më të mëdha të qytetarëve të BE-së që kanë marrë shtetësinë e një shteti tjetër anëtar të BE-së, të pandryshuar nga vitet e mëparshme.

Shtetësitë e dhëna në pesë vende Spanja, Franca, Gjermania, Italia dhe Suedia përbënin 75 për qind të shtetësive të BE-së në vitin 2021. Shumica e shtetësive të reja të BE-së janë dhënë nga Spanja 144.000 ose 17 për qind e totalit, Franca 130.400 ose 16 për qind, Gjermania 130.000 ose 16 për qind, Italia 121.500 ose 15 për qind dhe Suedia 89.400 ose 11 për qind.

Shkalla më e lartë e natyralizimit në Suedi

Shkalla e natyralizimit është raporti i numrit të personave që kanë fituar shtetësinë e një vendi gjatë një viti me numrin e banorëve joshtetas të të njëjtit vend në fillim të vitit.

Në vitin 2021, shkalla më e lartë e natyralizimit midis vendeve të BE-së u regjistrua në Suedi, me 10 shtetësi të dhëna për 100 joshtetas rezidentë. Suedia u pasua nga Holanda me 5,4, Rumania me 4,6, Portugalia me 3,7 dhe Belgjika dhe Spanja të dyja me 2,7.

Në anën tjetër të shkallës, normat e natyralizimit nën 1 fitim të shtetësisë për 100 joshtetas rezidentë u regjistruan në Lituani 0,2, Letoni 0,3, Estoni 0,5, ndërsa Republika Çeke, Kroacia dhe Sllovakia secila 0,7.


TRT Balkan