Prishtina themelon Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca.     /Foto: Përparim Rama/Facebook

Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca është institucioni më i ri komunal në qytetin e Prishtinës.

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se qëllimi kryesor i kësaj drejtorie është mbrojtja e qytetarit. Sipas tij, qeverisja lokale është thelbësore për organizimin e jetës shoqërore politike dhe ekonomike.

“Siguria në bashkësi nuk ka të bëjë me parandalimin e krimit, por edhe me nderimin e komuniteteve të forta dhe gjithëpërfshirëse, disa nga shumë çështje që prekin sigurinë në bashkësi në Kosovë e sidomos në kryeqytet janë siguria e qytetarëve, siguria në komunikacion, siguria e grupeve të cenueshme, aspektet e sigurisë për mbrojtjen e mjedisit, siguria e hapësirave publike, siguria nga qentë endacakë, siguria e nxënësve”, theksoi Rama.

Shpëtimi i jetës, mbrojtja e qytetarëve si dhe planifikimi e reagimi, sipas Ramës, janë disa nga objektivat e kësaj drejtorie.

TRT Balkan / agjencitë