Qeveria e Kosovës nuk tërhiqet, mbështet ndalimin e dinarit serb / Foto: AA

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një deklaratë në lidhje me Rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon qarkullimin e dinarit serb në Kosovë, thekson se Zyra e Kryeministrit mbështet plotësisht pavarësinë e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe profesionalizmin me të cilin ajo kryen detyrat.

Ai deklaron se e kupton se çështja ka mundur të komunikohej më qartë për të shmangur konfuzionet dhe ka theksuar se e di se duhet një periudhë tranzicioni.

“Unë e shkruaj këtë deklaratë duke theksuar se Zyra e Kryeministrit mbështet plotësisht pavarësinë e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe profesionalizmin me të cilin ajo kryen detyrat e veta. Në këtë cilësi, ndihem i obliguar që të mbroj profesionalizmin e trupave publike”, thuhet në deklaratë.

Deklaratë nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti në lidhje me diskutimet rreth Rregullores së Bankës...

Posted by Qeveria e Republikës së Kosovës on Tuesday, February 6, 2024

Kurti madje thotë se rregullorja nuk e targeton dinarin e Serbisë.

“Banka Qendrore ka kërkuar, me të drejtë, që transaksionet joformale që kryhen në dinarë të Serbisë të formalizohen; prandaj, ekzistenca dhe vazhdimi i tyre kishin qenë të kundërligjshme. Monedha zyrtare e Kosovës është euroja dhe rregullorja vjen thuajse 16 vjet pas deklarimit tonë të pavarësisë. Ky vendim është përgjegjësi themelore e Bankave Qendrore, duke synuar rregullimin e hyrjes së monedhave të huaja brenda territorit. Mungesa e një rregulloreje të tillë mund të rezultojë në shpërlarjen e parasë, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të kundërligjshme”, citohet Kurti në deklaratë.

Sipas tij, në këndvështrimin praktik, ai thotë se ky vendim nënkupton se pagesat e marra nga serbët e Kosovës janë ende të lejueshme, por do të deponohen në llogaritë e tyre me euro.

“Natyrisht, posedimi privat i monedhave të huaja mbetet i lejueshëm. Meqenëse Qeveria jonë shpërndan para publike në formë të subvencioneve dhe mjeteve të tjera për mbrojtje sociale, të cilat janë marrë njëkohësisht nga komuniteti serb në lllogaritë e tyre bankare në euro, ka dëshmi të forta se këto llogari bankare kanë përdorim të gjerë. Pothuajse 35% e komunitetit serb në Kosovë marrin pensione nga Qeveria jonë në llogaritë e veta në Euro. Pensionet që marrin nga Serbia mund të transferohen në të njëjtat llogari, si plotësim dhe jo si zëvendësim të skemave ekzistuese të përfitimeve. Përveç degëve bankare zyrtare, ka 15 institucione të tjera financiare ku pensionet nga Serbia mund të ndahen, në mungesë të llogarive bankare”, thuhet në deklaratë.

Kryeministri Kurti shton se në këtë drejtim një periudhë tranzicioni është e nevojshme.

“Ne e kuptojmë se mënyra se si kjo çështje është komunikuar mund të ishte më e qartë, për të shmangur konfuzion. Megjithëse rregullorja hyri në fuqi më 1 shkurt, e kuptojmë se një periudhë tranzicioni është e nevojshme. Gjatë këtij muaji, do të sigurohemi që të japim të gjitha informacionet dhe gjithë ndihmën e nevojshme që ky tranzicion të jetë sa më i lehtë që të jetë e mundur. Tash e tutje, zotohemi po ashtu që të promovojmë fushata të komunikimit që adresojnë këto çështje me ndjeshmërinë që e meritojnë”, thekson Kurti.

Kujtojmë që nga 1 shkurti Banka Qendrore e Kosovës përmes një rregullore ndaloi qarkullimin e dinarit serb në territorin e Kosovës.

TRT Balkan / agjencitë