Ana e errët e ChatGPT-së.   / Foto: Reuters

Përdorimi i inteligjencës artificiale në teknologji ka marrë përmasa të mëdha. ChatGPT quhet roboti, një aplikacion softuerik i cili po shfrytëzohet nga miliona njerëz në botë.

Përveç qëllimeve fisnike për të lehtësuar kërkimet e njerëzve, ky aplikacion ka hyrë në punë edhe për kriminelët.

Pikërisht për këtë Europol Innovation Lab organizoi një numër seminaresh me ekspertë nga i gjithë Europoli për të eksploruar se si kriminelët mund të abuzojnë me modelet gjuhësore në shkallë të gjerë (LLM) si ChatGPT, dhe si mund të ndihmojë hetuesit në punën e tyre të përditshme.

Vështrimet e tyre janë mbledhur në raportin e parë Tech Watch Flash të Europol-it.

Qëllimi i këtij raporti është të rrisë ndërgjegjësimin për keqpërdorimin e mundshëm të LLM-së, të hapë një dialog me kompanitë e inteligjencës artificiale (AI) për t'i ndihmuar ato të ndërtojnë masa më të mira mbrojtëse dhe të promovojë zhvillimin e sistemeve të sigurta dhe të besueshme të IA-së.

Fushat e keqpërdorimit të ChatGPT-së nga kriminelët

Shfrytëzimi i ChatGPT-së nga kriminelët ofron një pamje të zymtë.

Në vazhdim TRT BALKAN ju sjell tri fushat e mëposhtme të krimit të cilat janë shqetësuese edhe për ekspertët e Europolit.

Mashtrimi dhe inxhinieria sociale: Aftësia e ChatGPT-së për të hartuar tekst shumë realist e bën atë një mjet të dobishëm për qëllime phishing. Aftësia e LLM-ve për të riprodhuar modele gjuhësore mund të përdoret për të imituar stilin e të folurit të individëve ose grupeve të veçanta. Kjo aftësi mund të keqpërdoret në shkallë të gjerë për të mashtruar viktimat e mundshme në vendosjen e besimit të tyre në duart e aktorëve kriminalë.

Dezinformata: ChatGPT-së shkëlqen në prodhimin e tekstit autentik me shpejtësi. Kjo e bën modelin ideal për qëllime propagande dhe dezinformimi, pasi i lejon përdoruesit të gjenerojnë dhe përhapin mesazhe që pasqyrojnë një narrativ specifik me një përpjekje relativisht të vogël.

Krimi kibernetik: Përveç gjenerimit të gjuhës njerëzore, ChatGPT-ja është e aftë të prodhojë kod në një sërë gjuhësh të ndryshme programimi. Për një kriminel të mundshëm me pak njohuri teknike, ky është një burim i paçmuar për të prodhuar kode me qëllim të keq.

Ndërsa teknologjia përparon dhe modelet e reja bëhen të disponueshme, do të bëhet gjithnjë e më e rëndësishme që organet e zbatimit të ligjit të qëndrojnë në ballë të këtyre zhvillimeve për të parashikuar dhe parandaluar abuzimin.

Rreth Laboratorit të Inovacionit të Europolit

Laboratori i Inovacionit Europol ndihmon komunitetin evropian të zbatimit të ligjit të shfrytëzojë sa më shumë teknologjitë në zhvillim duke gjetur sinergji dhe duke zhvilluar zgjidhje inovative për të përmirësuar mënyrat në të cilat ata hetojnë, gjurmojnë dhe përçajnë organizatat terroriste dhe kriminale. Laboratori drejton disa projekte kërkimore dhe koordinon zhvillimin e mjeteve hetimore me autoritetet kombëtare të zbatimit të ligjit.

TRT Balkan