Bursat për nxënësit dhe studentët në Kroaci nga 40 deri në 500 euro

Bursat për nxënësit dhe studentët në Kroaci nga 40 deri në 500 euro

Qyteti i Zagrebit për vitin shkollor dhe akademik 2023/24 jep pothuajse 850 bursa.
Bursat për nxënësit dhe studentët në Kroaci nga 40 deri në 500 euro.     /Foto: HINA

Një numër qarqesh, qytetesh dhe komunash në Kroaci kanë shpallur kohët e fundit tenderët për dhënien e bursave për shkolla dhe studentë, duke filluar nga 40 euro si shumë më modeste, që jepen nga qarku i Zhupaniës, deri në 500 euro, të cilat ndahen nga Qyteti i Zagrebit.

Qyteti i Zagrebit po jep 75 bursa të reja këtë vit shkollor, 45 për nxënës dhe 30 për studentë. Ata do të marrin bursa për të gjithë 12 muajt, nxënësit rreth 80 euro në muaj, ndërsa studentët pothuajse 160 euro.

Për bursistët e rinj dhe “të vjetër”, ata që hynë më herët në sistemin e bursave, Qyteti i Zagrebit siguroi rreth 270 mijë euro në vitin e ri shkollor/akademik.

Bursat për njëqind studentë të rregullt në vlerë prej 150 euro në muaj jepen nga Qarku Koprivnica-Krizhevac. Ato do të paguhen me 12 këste mujore, nga 1 tetori i këtij viti deri më 30 shtator 2024.

Përparësi në marrjen e bursave do të kenë studentët e profesioneve deficitare (mjekësi, stomatologji, matematikë), studentët e suksesshëm dhe të vlerësuar me çmime dhe studentët nga rrethana më të dobëta sociale.

Zagrebi jep pothuajse 850 bursa

Qyteti i Zagrebit për vitin shkollor dhe akademik 2023/24 jep pothuajse 850 bursa: për profesione të mangëta (232), për studentë me gjendje më të dobët financiare (125), për nxënës dhe studentë që i përkasin pakicës kombëtare rome (105), nxënës dhe studentë me aftësi të kufizuara (95) dhe 291 bursa për ekselencë.

Qyteti ka dhënë 22 bursa në vlerë mujore prej 500 euro neto për studentët në profesionet deficitare dhe 210 bursa në vlerë prej 360 euro në muaj për nxënësti në profesionet deficitare.

Të njëjtat shuma bursash ofrohen për njëqind studentë me gjendje më të ulët financiare dhe për 25 studentë më të varfër.

Spliti tashmë ka “bërë” një konkurs për ndarjen e bursave për gjimnazistët e suksesshëm, 39 nxënës kanë marrë bursa prej 106 euro në muaj.

Përveç qyteteve të mëdha, edhe qytetet më të vogla ofrojnë bursa për nxënës dhe studentë.

Zapreshiq kështu në vitin shkollor/akademik 2023/2024 jep gjithsej 60 bursa, 28 për nxënës të shkollave të mesme dhe 32 për studentë të universitetit.

Bursat do të ndahen për 12 muaj, duke filluar nga 1 tetori, nxënësit do të marrin nga 100 euro, kurse studentët do të marrin 150 euro në muaj.

Bursa të ndryshme janpin edhe komunat si Omishi, Virovitica dhe Vodice...

TRT Balkan / agjencitë