Në gjashtë qytete të BeH mbahen zgjedhje të parakohshme lokale.     /Foto: FENA

Qytetarët e Tuzlës, Bihaqit, Srebrenikut, Zvornikut, Bratunacit dhe Vogošćes do të kenë mundësinë të votojnë në gjithsej 496 vendvotime nga ora 7:00 deri në orën 19:00 të dielën, më 5 shkurt, në zgjedhjet e parakohshme për kryetarë komunash dhe kryetarë të këshilleve komunale.

Këto janë 484 vendvotime të rregullta dhe 12 vendvotime për votim me fletëvotime të pakonfirmuara (NNN) dhe personalisht (000), nëntë prej të cilave janë të bashkëngjitura në vendvotime të rregullta. Në terren do të punojnë edhe 29 ekipe mobile.

Zgjedhjet e parakohshme në Bihaq, Tuzla, Srebrenik dhe Zvornik do të zhvillohen për kryetarë komunalë, ndërsa në Brantunac dhe Vogošća për kryetar të këshilleve komunale. Vendvotimet do të happen në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00 në mbrëmje.

Heshtja zgjedhore fillon 24 orë para hapjes së qendrave të votimit, respektivisht nga mëngjesi i sotëm e deri mbylljen e qendrave të votimit.

Në zgjedhje marrin pjesë gjithsej 13 subjekte politike, përkatësisht pesë parti politike, një koalicion dhe shtatë kandidatë të pavarur. Janë certifikuar gjithsej 18 kandidatë. Listat e kandidatëve publikohen në gazetat zyrtare dhe në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të BeH.

Qytetarët e Tuzllës do të kenë mundësinë të zgjedhin kryetarin e komunës nga pesë kandidatët, tre prej të cilëve janë të pavarur – Derviš Čičko, Mirnes Ajanović dhe Halid Žigić, ndërsa Zijad Lugavić është kandidat i SDP-së dhe Omer Berbić është kandidat i Partisë Sonë.

Në Bihaq, kryetari i komunës do të zgjidhet nga katër kandidatët, dy prej të cilëve janë të pavarur, përkatësisht Damir Gjug dhe Amarildo Mulić, ndërsa Adnan Hebibija është kandidat i SDP-së dhe Hamdija Abdiq është kandidat i SDA-së.

Kryetari i Srebrenikut do të zgjidhet mes dy kandidatëve, përkatësisht Adnan Bijeliq, i cili mbështetet nga koalicioni NiP-Partia jonë-SDP, dhe Nermin Tursić nga SDA. Nga ana tjetër, për postin e njëjtë në Zvornik, është vetëm një kandidat, Bojan Ivanoviq nga SNSD-ja.

Në garë për kryetar të këshillit komunal në Vogosca janë dy kandidatë, Adnan Sherak nga koalicioni NiP-Partia jonë-SDP dhe Migdad Hasanoviq nga SDA-ja.

Gjithashtu, për kryetar të këshillit komunal të Bratunacit janë dy kandidatë, njëri prej të cilëve është i pavarur, Srđan Rakiq dhe Lazar Prodanoviq nga SNSD.

Në Regjistrin Qendror të Zgjedhësve deri në 24 orë të datës 16 janar janë regjistruar gjithsej 309.288 zgjedhës për zgjedhje të parakohshme.

Në vendvotimet e rregullta në Tuzla do të mund të votojnë 111.061 votues, 51 prej tyre nga kategoria personale/mungesë, 1.400 me postë dhe 427 me ekipe mobile.

Në Bihaq, 56.726 votues do të kenë të drejtë të votojnë në vendvotime të rregullta, 42 prej tyre në vendvotime nga kategoria personale/të munguar, 1.329 me postë dhe 215 nga ekipet mobile.

Edhe pse ka vetëm një kandidat dhe sado vota të fitojë, ai do të zgjidhet, 51.756 votues do të mund të votojnë për kryetarin e komunës së Zvornikut në qendrat e rregullta të votimit, 1.014 nga kategoria personale/mungesë, 1.060 me postë dhe 14. nga ekipet mobile.

Në Srebrenik, 38.400 votues do të kenë mundësinë të votojnë në qendrat e rregullta të votimit, katër prej tyre në qendrat e votimit nga kategoria personale/të munguar, 670 me postë dhe 22 nga ekipet mobile.

Kryetari e këshillit komunal në Vogošće kanë të drejtë ta zgjedhin 27.359 votues në vendvotime të rregullta, 9 në vendvotime nga kategoria personale/mungesë, 620 me postë dhe 112 nga ekipet mobile.

Më pak votues do të votojnë në Bratunac, përkatësisht 16.972 në vendvotime të rregullta, 669 në kategorinë personale/të munguar, 1.116 me postë dhe 72 nga ekipet mobile.

TRT Balkan / agjencitë