Një e treta e firmave sipërmarrëse në Serbi, në pronësi të grave.       Foto: Tanjug

Një e treta e firmave sipërmarrëse në Serbi janë në pronësi të grave, dhe 87 për qind e tyre janë të kënaqur me hyrjen në biznes, tha sot Branislava Simanić, drejtoreshë e Sektorit të Sipërmarrjes në Odën e Tregtisë së Serbisë.

Në hapje të konferencës “Ndërmarrësia e grave – mundësitë e zhvillimit në Serbi”, ajo theksoi se një e treta e këtyre sipërmarrësve mendojnë se kushtet për sipërmarrjen e grave dhe të burrave janë të pabarabarta, se do të punohet për përmirësimin e asaj situate, në mënyrë që të mos flitet më për femra dhe meshkuj, por vetëm për sipërmarrje.

Ajo tha se Dita Ndërkombëtare e Grave Sipërmarrëse festohet çdo 19 nëntor dhe se me këtë rast organizohet edhe konferenca e sotme, por se këtë vit i gjithë muaji do t'i kushtohet sipërmarrjes femërore.

“Kështu, nesër, këtu në Odën e Tregtisë do të hapet pazari dyditor i grave sipërmarrëse, eventi final do të jetë më 20 dhjetor, kur do të organizojmë një tryezë të rrumbullakët me temën e zhvillimit dhe përmirësimit të sipërmarrjes femërore në Serbi”, ka thënë Simaniq.

Ajo theksoi se Ministria e Ekonomisë do të punojë edhe për përmirësimin e pozitës së femrave sipërmarrëse dhe se për vitin e ardhshëm ka paralajmëruar mbështetje edhe më të fuqishme për femrat sipërmarrëse me emrin “Gratë janë ligj”.

“Ne gjithashtu do të punojmë për të barazuar të drejtat e ndërmarrësve dhe grave të tjera kur bëhet fjalë për pushimin e lehonisë”, theksoi Simaniq.

Për të gjetur sa më shumë gra sipërmarrëse, Oda e Afarizmit ka formuar para katër vitesh Seksionin për Gratë Sipërmarrëse, i cili mbledh një numër të madh grash dhe organizon aktivitete të ndryshme falas për të mbështetur bizneset e tyre.

“Ne u ndihmojmë të dalin në tregjet e huaja, në panaire, organizojmë takime për ta dhe në periudhën e ardhshme do të punojmë veçanërisht në edukimin dhe digjitalizimin e proceseve të biznesit, si domosdoshmëri e momentit aktual”, tha Branisllava Simaniq.

Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës së Bankave të Serbisë, Vlladimir Vasiq, deklaroi se sektori bankar e mbështet në mënyra të ndryshme sipërmarrjen e grave dhe se vetë ato thonë se ndihma kryesore për to është mentorimi dhe trajnimi.

Gratë pëlqejnë të mësojnë dhe nuk është problem për to të thonë se nuk dinë diçka dhe të trajnohen nëpërmjet edukimit”, tha Vasić.

Ai theksoi se ka një rritje të dukshme të kredive për gratë dhe se ato i kryejnë siç duhet detyrimet e tyre.

Tanjug