Rritet numri i automjeteve hibride dhe elektrike në rrugët kroate. / Foto: TRT Balkan

Ndër automjetet e pasagjerëve (kategoria M1) në gjysmën e parë të vitit 2023 në Kroaci, kishte 8.493 vetura pasagjerësh me motor hibrid, 1.217 vetura të pasagjerëve u përfaqësuan me lëvizje elektrike, dhe midis automjeteve hibride të saporegjistruara me karikim të jashtëm, ishin 878.

Krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar, në gjysmën e parë të këtij viti, pesha e automjeteve të pasagjerëve me lëvizje elektrike dhe hibride është rritur, kështu që pesha e hibrideve në automjetet e reja të regjistruara është rritur nga 9,9 në 11,6 për qind, elektrike nga 1,3 në 1,7 për qind, dhe pjesa e hibrideve plug-in u rrit nga 1,1 në 1,2 për qind.

Ekzistojnë gjithashtu dallime midis automjeteve të reja dhe të përdorura të pasagjerëve të regjistruar rishtazi. Ndër të rejat e regjistruara në gjashtëmujorin e parë, 20,8 për qind ishin hibride, 2,7 për qind automjete elektrike dhe 1,4 për qind hibride me karikim të jashtëm.

Nga ana tjetër, në mesin e automjeteve të përdorura të pasagjerëve, përqindja e automjeteve më miqësore me mjedisin ishte dukshëm më e ulët. Kështu, kishte vetëm 3,5 për qind hibride, 1 për qind hibride me karikim të jashtëm dhe 0,8 për qind automjete elektrike.

Tomislav Škreblin, ndihmësdrejtor i çështjeve teknike në Qendrën Kroate të Automjeteve, thekson se, megjithëse në pamje të parë tendencat duken pozitive, numri i vogël absolut i automjeteve të reja të regjistruara nuk mund të ndikojë pozitivisht në moshën mesatare të automjeteve, e cila pritet të ketë rritje edhe në vitin 2023.

“Kjo nuk do të thotë që automjetet e vjetra mesatarisht janë me defekt, por ato duhet të mirëmbahen dhe investohen rregullisht në mënyrë që të ruhen në një nivel teknologjik dhe sigurie sa më afër që të jetë e mundur me atë në kohën e prodhimit të tyre”, thekson Škreblin.

TRT Balkan / agjencitë