Burgjet në Maqedonisë së Veriut nuk ofrojnë trajtim dinjitoz     Foto: AA

Në burgjet e Maqedonisë së Veriut ekziston trajtim jo human dhe nënçmues ndaj të burgosurve. Avokati i Popullit, Naser Ziberi, në prezantimin e raportit “Mekanizmi Parandalues Kombëtar për vitin 2021”, i cili tregon gjendjen në vendet e ndalimit - stacionet policore, burgjet, spitalet psikiatrike, tha se në burgun e Idrizovës, të burgosurit flen mes bubrrecave dhe milingonave. Sa i përket gjendjes në burgun hetues në Shutkë, ai tha se ekziston problem serioz për vetë faktin se problemi me ujin në hapësirat e burgut mbetet i pazgjidhur nga viti 2013. Shqetësues siç tha ombudsmani Ziberi, po ashtu është mos parandalimi i përleshjeve mes të burgosurve.
“Vite me radhë gjendja në burgun e Idrizovës është nën standardet minimale. Në këtë institucion gjenden pothuajse gjysma e të burgosurve në vend. Gjatë kontrollit në këtë institucion konstatuam se në një hapësirë vendosen edhe nga 16 persona. Në hapësirë prej 16 m2, me tetë krevatë, qëndronin 16 të dënuar. Në hapësirë tjetër me 19 m2 ishin të vendosur 12 të dënuar. Pjesa dërmuese e hapësirave janë të papërshtatshme, tha ombudsmani Ziberi.

Problem shtesë të cilët e ka hasur kontrolli i Avokatit të Popullit në Institucionet Ndëshkuese Përmirësuese, është trajtimi degraduese dhe sjellja jo e mirë e të punësuarve kundrejtë të burgosurve. Në tre prej tyre të dhënat e ombudsmanit flasin se të burgosurit janë frikësuar me maltretim fizik.

“Në burgun e Shkupit (Shutkë), shfrytëzohen hapësira të cilat janë të këqija, e për të cilat Mekanizmi Parandalues Kombëtar, vitin e kaluar dha udhëzime që të mos shfrytëzohen dhe të mbyllen. Hapësirat ku qëndrojnë personat e paraburgosur janë me lagështi, pa higjienë të duhur dhe me çeshme të prishura. Ata ankohen për mos qasje deri te uji. Për këtë arsye ujin e mbushin në shishe”, tha Ziberi.

Raporti në fjalë përmirësime të vetme ka regjistruar në burgun e Tetovës, ku thuhet se infrastruktura është rregulluar. Megjithatë, problemi këtu është realizimi i procesit edukativo- arsimor.

“Gati 58 për qind e fëmijëve në këtë institucion janë me diagnozë psikiatrike. Problemi më i madh qëndron se fëmijët kontrollohen nga institucine jashtë burgut, në prezencë të policisë së burgut, e cila e kufizon ndjenjën e besueshmërisë të këtyre të mbrojturve te psikiatri”, theksoi Ziberi.

Ndryshe, përmirëisim është hasur në burgjet tjera, por fatkeqësisht siç shtoi Ziberi, për shkak të shfrytëzimi të pakujdesshëm të hapësirave në burgun e Strumicës dhe atë të Shtipit, hapësirat janë rrënuar. Si problem i vecantë është paraqitur edhe cështja e kushteve ku janë të vendosur personat, kujdesi mjekësor, procesi i risocializimiz dhe procesi edukativ i të miturve. Mbingarkim të burgjeve është hasur në burgun e Idrizovës, Shtipit, Prilepit, atë të Shutkës dhe Manastirit.

TRT Balkan