Gazetarët e Maqedonisë së Veriut në protestë për kushte dhe dinjitet / Foto: MIA

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë dhe Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatikë nëpërmjet marshimit nga Qeveria deri në Kuvend, sot dërguan kërkesa për gjetjen e zgjidhjeve sistematike për cilësinë e përmbajtjes gazetareske, paga dinjitoze, sigurimin e kushteve për produkte cilësore dhe profesionale gazetareske për mediat tradicionale, por edhe për mediat e reja.

ShGM-ja dhe Sindikata kërkuan zbatim të shpejtë dhe efikas të ligjeve që kanë të bëjnë me sigurinë e gazetarëve.

Për të gjitha këto kërkesa, ShGM-ja dhe Sindikata i kanë dorëzuar Qeverisë një plan veprimi me pika, nënpika dhe afate për realizim.

“Ndaloni trendin negativ të fjalimit poshtërues nga ministra, drejtorë dhe politikanë. Ndaloni PR-in agresiv shtetëror, që ua merr punën gazetarëve. PR-i shtetëror merr përsipër punën e gazetarëve, videografëve dhe fotoreporterëve. Qeveria krijoi redaksinë më të madhe në vend dhe institucionet shtetërore dhe drejtuesit e tyre e kanë problem të kuptojnë se nuk është transparencë kur pret me ditë përgjigje dhe merr një pamflet PR-i për një njoftim. Mediat lokale dhe rajonale po punojnë në prag të mbijetesës. Siguria e gazetarëve nuk është në nivelin që duhet të jetë”, theksoi kryetari i ShGM-së, Mlladen Çadikovski.

Kryetari i Sindikatës, Pavle Bellovski, theksoi se jemi dëshmitarë që edhe të drejtat më elementare të punës së punëtorëve mediatikë nuk respektohen dhe anashkalohen.

“Këto situata mund të përmirësohen kryesisht vetëm me nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive, të cilat do të përcaktojnë kushtet e punës, si dhe detyrimet dhe detyrat e të dyja palëve, shumë më saktë. Për të arritur sukses në nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive me të cilat njëherë e përgjithmonë do t'i jepet fund anarkisë, duhet dialog, dialog nga të gjithë dhe fitore për të gjithë”, tha Bellovski.

Ai theksoi se në diskursin publik ekziston një atmosferë në të cilën gazetarët dhe punonjësit e medias sulmohen, shahen, rrahen, nëpërkëmben, ngacmohen gjithnjë e më shumë dhe se narrativa buron nga disa burime, madje edhe zyrtarët e lartë politikë i lejojnë vetes të ofendojnë dhe të përçmojnë.

MIA