Mësimi onlajn në Maqedoninë e Veriut: Përparësitë dhe mangësitë e tij.     / Foto: AA

Që nga tetori i vitit të kaluar në Shkup dhe në disa qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut çdo ditë e më tepër raportohet që shkollat pranojnë mesazhe kërcënuese për bomba.

Kështu, prej muajsh është bllokuar sistemi arsimor në këtë vend, ndonëse deri më tani, sipas vlerësimeve të organeve policore, këto alarme për bomba rezultuan të rrejshme.

Ndonëse kanë kaluar 5 muaj që nga paralajmërimet e para të bombave, autoritetet janë të pafuqishme për të zbuluar se kush po luan me sistemin dhe po rraskapit institucionet shtetërore që kryejnë çdo ditë kontrolle antiterroriste.

Duke vlerësuar situatën dhe si masë preventive e ndonjë fatkeqësie të mundshme, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ka rekomanduar shkollat ​​fillore dhe të mesme për të vazhduar mësimin onlajn në ditët kur marrin mesazh kërcënues për bombë.

Sipas udhëzimeve të Ministrisë nxënësve do t’u lihej një orë për t’u kthyer në shtëpi dhe për të marrë pjesë në mësimet që do të zhvillohen në mënyrë elektronike për të mos humbur mësimin.

Kjo njëherësh nënkupton se nxënësit do të preokupohen që të rikthejnë profilet në platformën Teams nga e cila ndiqej mësimi onlajn edhe gjatë periudhës së pandemisë.

Kjo përvojë e zhvillimit të procesit edukativ-arsimor nëpërmjet platformës digjitale ka hasur në vështirësi të shumta si te mësimdhënësit, ashtu edhe te nxënësit, si për nga mungesa e mjeteve digjitale, ashtu edhe për nga mungesa e njohurive të mësimdhënies onlajn.

Në vazhdim, TRT Balkan ju sjell disa nga përparësitë dhe mangësitë e mësimit onlajn.

Përparësitë e mësimit onlajn:

Efikasiteti

Mësimi në internet u ofron mësuesve një mënyrë efikase për të ofruar mësime për nxënësit. Mësimi në internet ka një sërë mjetesh si video, PDF, podkaste dhe mësuesit mund t'i përdorin të gjitha këto mjete si pjesë e planeve të tyre të mësimit. Duke e zgjeruar planin e mësimit përtej teksteve tradicionale për të përfshirë burimet onlajn, mësuesit janë në gjendje të bëhen edukatorë më efikasë.

Qasshmëria e kohës dhe e vendit

Një avantazh tjetër i edukimit në internet është se ai i lejon nxënësit të ndjekin mësimet nga çdo vend që zgjedhin. Ai gjithashtu i lejon shkollat të arrijnë në një rrjet më të gjerë nxënësish, në vend që të kufizohen nga kufijtë gjeografikë. Për më tepër, leksionet në internet mund të regjistrohen, të arkivohen dhe ndahen për referencë në të ardhmen. Kjo u mundëson nxënësve të aksesojnë materialin mësimor në një kohë të rehatshme. Kështu, mësimi onlajn u ofron nxënësve qasjen e kohës dhe e vendit në arsim.

Përballueshmëria

Ulja e kostove financiare është një përparësi tjetër e të mësuarit onlajn. Arsimi në internet është shumë më i përballueshëm në krahasim me mësimin fizik. Kjo ndodh sepse mësimi onlajn eliminon pikat e kostos së transportit të nxënësve, ushqimit të nxënësve dhe, më e rëndësishmja, shpenzimet e shkollave. Për më tepër, të gjitha lëndët ose materialet e studimit janë të disponueshme në internet, duke krijuar kështu një mjedis mësimi pa letra, i cili është më i përballueshëm, ndërsa është gjithashtu i dobishëm për mjedisin.

Përmirësimi i frekuentimit të nxënësve

Meqenëse orët onlajn mund të merren nga shtëpia ose nga vendi i zgjedhur, ka më pak mundësi që nxënësit të humbasin mësimet.

I përshtatet një shumëllojshmërie stilesh mësimi

Çdo nxënës ka një rrugëtim të ndryshëm mësimi dhe një stil të ndryshëm të të mësuarit. Disa nxënës janë vizualë, ndërsa disa të tjerë preferojnë të mësojnë nëpërmjet audios. Në mënyrë të ngjashme, disa nxënës lulëzojnë në klasë dhe disa të tjerë janë nxënës të vetëm që shpërqendrohen nga grupe të mëdha.

Sistemi i mësimit në internet, me gamën e tij të opsioneve dhe burimeve, mund të personalizohet në shumë mënyra. Është mënyra më e mirë për të krijuar një mjedis të përsosur mësimor të përshtatshëm për nevojat e çdo nxënësi.

Mangësitë e mësimit onlajn:

Pamundësia për t'u fokusuar në ekran

Për shumë nxënës, një nga sfidat më të mëdha të të mësuarit nëpërmjet internetit është lufta me fokusimin në ekran për periudha të gjata kohore. Me mësimin onlajn, ka gjithashtu një mundësi më të madhe që nxënësit të shpërqendrohen lehtësisht nga mediat sociale ose faqet e tjera. Prandaj, është e domosdoshme që mësuesit t'i mbajnë orët e tyre onlajn të qarta, tërheqëse dhe ndërvepruese për t'u ndihmuar nxënësve të qëndrojnë të fokusuar në mësim.

Çështjet e teknologjisë

Një sfidë tjetër kryesore e klasave në internet është lidhja me internetin. Ndërsa depërtimi i internetit është rritur me hapa të mëdhenj gjatë viteve të fundit, në qytete dhe qyteza më të vogla, një lidhje e qëndrueshme me shpejtësi të mirë është paksa problem. Pa lidhje të qëndrueshme në internet për nxënësit ose mësuesit, mund të ketë mungesë të vazhdimësisë në të mësuar për fëmijën. Kjo është e dëmshme për procesin arsimor.

Ndjenja e izolimit

Nxënësit mund të mësojnë shumë duke qenë në shoqërinë e bashkëmoshatarëve të tyre. Megjithatë, në një klasë në internet, ka ndërveprime fizike minimale midis nxënësve dhe mësuesve. Kjo shpesh rezulton në një ndjenjë izolimi për nxënësit. Në këtë situatë, është e domosdoshme që shkolla të lejojë forma të tjera komunikimi ndërmjet nxënësve, bashkëmoshatarëve dhe mësuesve. Kjo mund të përfshijë mesazhe në internet, email dhe video-konferenca që do të lejojnë ndërveprim ballë për ballë dhe do të zvogëlojnë ndjenjën e izolimit.

Trajnimi i mësuesve

Mësimi online kërkon që mësuesit të kenë një kuptim bazë të përdorimit të formave dixhitale të të mësuarit. Megjithatë, jo çdoherë ndodh kështu. Shumë shpesh, mësuesit kanë një kuptim shumë themelor të teknologjisë. Ndonjëherë, ata nuk kanë as burimet dhe mjetet e nevojshme për të zhvilluar mësimin online.

Për ta luftuar këtë, është e rëndësishme që shkollat të investojnë në trajnimin e mësuesve me përditësimet më të fundit të teknologjisë, në mënyrë që ata të mund t'i zhvillojnë orët e tyre online pa probleme.

Menaxhoni kohën e ekranit

Shumë prindër janë të shqetësuar për rreziqet shëndetësore të fëmijëve të tyre që të kalojnë kaq shumë orë duke ngulur sytë në ekran. Kjo rritje e kohës para ekranit është një nga shqetësimet dhe disavantazhet më të mëdha të mësimit në internet. Ndonjëherë nxënësit zhvillojnë gjithashtu qëndrim të keq dhe probleme të tjera fizike për shkak të qëndrimit të përkulur përpara një ekrani.

Një zgjidhje e mirë për këtë do të ishte t'u jepeshin nxënësve shumë pushime nga ekrani për të freskuar mendjen dhe trupin e tyre.

TRT Balkan