Në korrik qytetarët e RMV-së investuan 685 mijë euro në sigurime udhëtimi. / Photo: MIA

Qytetarët, kompanitë dhe institucionet gjatë muajit korrik në Maqedoninë e Veriut kanë investuar 18,6 milionë euro në sigurimet jojetësore. Nga sigurimet vullnetare peshën më të madhe në shitje e ka sigurimi i pasurisë, para sigurimit të plotë të mjeteve motorike dhe sigurimit shëndetësor vullnetar (privat).

Në kulmin e sezonit të pushimeve verore, gati 80 mijë qytetarë blenë sigurime udhëtimi vetëm në korrik. Qytetarët kanë investuar mbi 42 milionë denarë (685.000 euro) në këtë produkt, i cili siguron rreziqe gjatë udhëtimit jashtë vendit, sipas të dhënave të dorëzuara në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve (ASO) nga të gjitha 11 kompanitë e sigurimeve jojetësore.

Investimet në sigurime udhëtimi në korrik në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar janë rritur për më shumë se 6 milionë denarë (107.000 euro). Në të njëjtën kohë, numri i personave që blenë sigurime udhëtimi u rrit me 9 për qind.

Qytetarët, kompanitë dhe institucionet investuan 1,14 miliardë denarë (18,6 milionë euro) në të gjitha 18 klasat e sigurimit jojetësor. Shitja e sigurimeve në korrik të këtij viti, krahasuar me muajin paraprak, është ulur për 6 për qind, por krahasuar me korrikun e kaluar është rritur për 16 për qind.

Për sa i përket numrit të kontratave të sigurimit të lidhura, interesi për investime në sigurimet e jojetësore është në rritje. Në korrik, numri i kontratave të lidhura të sigurimit ka kaluar 238 mijë dhe është rritur me 8 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Nga sigurimet vullnetare pjesëmarrjen më të madhe në shitje e ka sigurimi i pasurisë dhe kap vlerën prej 154,3 milionë denarësh (2,5 milionë euro). Më pas vjen sigurimi gjithëpërfshirës i automjeteve, në të cilin janë investuar 120,8 milionë denarë (2 milionë euro). Qytetarët investuan 82 milionë denarë (1,3 milion euro) në sigurim shëndetësor shtesë (privat) për një muaj.

Në totalin e investimeve në sigurimet e jojetësore, peshën më të madhe e zë sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë automobilistike (ZAO). Në korrik janë blerë polisa në vlerë prej 631,2 milionë denarësh (10,3 milionë euro). Në karton të gjelbër janë investuar 171,7 milionë denarë (2,8 milionë euro).

Në shitjen e sigurimeve jo-jetësore për muajin korrik, "Croatia sigurime - jojetesore" dhe "Maqedonia sigurime VIG" morën pjesë me 8,6 për qind. “Eurolink” ka realizuar 8,7 për qind, “Euroins Insurance” me 9,1 për qind, “Grave jojetësore” me 5,6 për qind.

"Sava Insurance" merr pjesë me 11,1 për qind, "Triglav Insurance" me 11,9 për qind, "Unica" me 11,6 për qind, "Viner - VIG" me 12,1 për qind, "Osiguritelna Polisa" merr pjesë me 7,1 për qind dhe "Hulk Insurance" me 5,6 për qind.

TRT Balkan / agjencitë