Dita e Përkthimit: Festimi i shkëmbimit kulturor e diversitetit në Ballkan.     /Foto: ATA

Kjo ditë jo vetëm që vë në pah kontributet e vlefshme të përkthyesve, por gjithashtu thekson rëndësinë e diversitetit gjuhësor, një koncept veçanërisht i rëndësishëm në Ballkan. Gadishulli Ballkanik është rajon në Evropën Juglindore, është një mozaik gjuhësor, ku shumë gjuhë dhe dialekte koekzistojnë për shkak të historisë komplekse dhe etniciteteve të ndryshme. Kjo blerje e pasurisë gjuhësore përfshin gjuhë si shqipja, serbishtja, kroatishtja, bullgarishtja, greqishtja dhe shumë të tjera.

Rajoni i Ballkanit është i njohur si kontekst i shumëllojshëm gjuhësor, ku këto gjuhë dhe dialekte kanë zhvilluar karakteristika të tyre unike dhe ndikime të ndërsjella kulturore. Dita Ndërkombëtare e Përkthimit shërben si një kujtesë e fuqisë së përkthimit dhe interpretimit në lehtësimin e komunikimit midis këtyre gjuhëve dhe kulturave të ndryshme në rajonin e Ballkanit. Ky kontribut i përkthyesve ka ndihmuar në mbajtjen dhe promovimin e pasurisë kulturore dhe gjuhësore të këtij rajoni, ndërkohë që ka ndihmuar në komunikimin dhe bashkëpunimin midis komuniteteve të ndryshme gjuhësore.

Ballkani, mozaik i rrallë gjuhësh

Ballkani, një rajon në Evropën Juglindore, është një mozaik gjuhësor ku bashkëjetojnë shumë gjuhë dhe dialekte për shkak të historisë së tij komplekse dhe etnive të ndryshme. Kjo tapiceri e pasur gjuhësore përfshin gjuhë si shqipja, maqedonishtja, serbishtja, kroatishtja, bullgarishtja, greqishtja etj. Në fakt, Ballkani është shtëpia e një numri befasues të gjuhëve, me disa vlerësime që thonë se janë rreth 20 gjuhë të folura në gjithë rajonin.

Ja disa të dhëna mbi gjuhët ballkanike dhe numrin e folësve amtarë të tyre:

- gjuha greke flitet nga 10 milionë folës amtarë;

- gjuha serbe (dhe malazeze, për të cilën nuk ka të dhëna konkrete) flitet nga 9 milionë folës amtarë;

- gjuha bullgare flitet nga 7 milionë folës amtarë;

- gjuha shqipe flitet nga 5 milionë folës amtarë;

- gjuha kroate flitet nga 4 milionë folës amtarë;

- gjuha maqedonase flitet nga 2 milionë folës amtarë.

TRT Balkan