TIKA me donacion për Gjykatën Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. / Foto: AA

Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) i ka dhuruar pajisje teknologjike Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.

Në ceremoninë e dhurimit të pajisjeve teknologjike morën pjesë kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Dobrilla Kacarska, dhe koordinatori i TIKA-s në Shkup, Mehmet Bayrak. si dhe përfaqësues të Gjykatës Kushtetuese dhe TIKA-s.

Në deklaratën e saj, Kacarska tha se TIKA ka shumë vjet që mbështet Gjykatën Kushtetuese. "Agjencia (TIKA) sot i dhuroi gjykatës 10 kompjuterë dhe 10 printerë. Kjo është një ndihmë e madhe për Gjykatën Kushtetuese. Këta kompjuterë do të ndihmojnë gjyqtarët dhe konsulentët e gjykatave të punojnë më të përditësuar", tha ajo.

Duke kujtuar se ky grant nuk ishte granti i parë i TIKA-s, Kacarska theksoi se edhe rinovimi dhe pajisja e sallës të cilën e kanë shfrytëzuar për takime të ndryshme e ka bërë TIKA.

"Dëshiroj të falënderoj TIKA-n për gjithçka që ka bërë për Gjykatën Kushtetuese. Shpresoj që ky bashkëpunim i suksesshëm të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ju e keni ndihmuar shumë Gjykatën Kushtetuese. Si shtet, ju jeni miq të Maqedonisë së Veriut. Ju e keni vërtetuar këtë miqësi në shumë raste", theksoi Kacarska.

Bayrak tha se TIKA ka realizuar projekte në shumë zona të Maqedonisë së Veriut që nga viti 2005. Ai thotë se i kushtojnë rëndësi forcimit të bashkëpunimit me institucionet dhe organizatat publike të vendit në kuadër të projekteve.

"Në kuadër të Programeve të Ngritjes së Kapaciteteve Institucionale të Institucioneve të Drejtësisë kemi realizuar projekte të përbashkëta me institucione si Gjykata e Apelit në Shkup, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial, Gjykata Supreme dhe gjykatat themelore në qytete të ndryshme. Në këtë kontekst, Gjykata Kushtetuese është një nga partnerët tanë të rëndësishëm të projektit", tha Bayrak.

Më tej ai tha se "Bashkëpunimi ynë, i cili filloi me mbështetjen e pajisjeve për përmirësimin e kapaciteteve institucionale në vitin 2013, vazhdoi në vitin 2020 me rinovimin dhe pajisjen e kësaj salle në të cilën ndodhemi. "Sot ne jemi këtu për të ofruar pajisje që përbëhen nga kompjuterë dhe printerë brenda fushëveprimit të përmirësimit të objekteve teknike të Gjykatës Kushtetuese", potencoi Bayrak.

Në kuadër të "Programeve të ngritjes së kapaciteteve institucionale për institucionet e drejtësisë" të zbatuara nga TIKA në Maqedoninë e Veriut, personelit të sapopunësuar të Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut iu dhurua pajisje teknike e përbërë nga 10 kompjuterë zyre dhe 10 printerë për të kryer transaksionet aktuale dhe proceset administrative.

TRT Balkan / agjencitë