Konfirmohet përbërja e re e Këshillit të Ministrave të Bosnjës e Hercegovinës.     /Foto: AA

Dhoma e Përfaqësuesve të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë e Hercegovinës e votoi Këshillin e Ministrave, me të cilin BeH bëhet me qeveri pothuajse pesë muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.

Në seancën urgjente, me një pikë të rendit të ditës, përfaqësuesit konfirmuan vendimin e kryetares së Këshillit të Ministrave të BeH, Borjana Krišto, për emërimin e ministrave, zëvendësministrave dhe zëvendëskryetares së Këshillit të Ministrave të BeH.

Për ministrat votuan gjithsej 23 deputetë dhe për një shumicë të thjeshtë dhe konfirmim mjaftuan 22 vota. 19 përfaqësues ishin kundër dhe nuk pati asnjë abstenim.

Në seancën e sotme, përfaqësuesit konfirmuan emërimin e Elmedin Konakoviq (NiP) si ministër i Punëve të Jashtme të BeH, Zoran Tegeltije (SNSD) ministër i Financave dhe i Thesarit, Stasha Kosharac (SNSD) ministër i Tregtisë së Jashtme dhe i Marrëdhënieve Ekonomike, Davor Bunoza (HDZ) si ministër i Drejtësisë, Edina Forte (Naša stranka) për ministre të Transportit dhe e Lidhjeve, Dubravke Bošnjak (HDZ) për ministre të Çështjeve Civile, Nenad Nešić (DNS) për ministër të Sigurisë, Zukan Helez (SDP) për ministër të Mbrojtjes dhe Sevlid Hurtić (Zeleni BiH) për ministër të të Drejtave të Njeriut dhe të Refugjatëve.

Emërimi i Ljiljana Lovriq si zëvendësministër i Tregtisë së Jashtme dhe i Marrëdhënieve Ekonomike, Ivica Boshnjak zëvendësministër i Sigurisë, Slaven Galić zëvendësministër i Mbrojtjes, Josip Brkiq zëvendësministër i Punëve të Jashtme, Aleksandar Goganoviq zëvendësministër i Mbrojtjes, Ognjen Janjić si zëvendësministër u konfirmua edhe për komunikim dhe transport, Marijane Mojiq për zëvendësministre për Punët Civile, Elvira Mahmuziq për zëvendësministre të Drejtësisë, Muhamed Hasanoviq për zëvendësministër të Financave dhe të Thesarit, Dushka Jurishiq për zëvendësministre për të Drejtat e Njeriut dhe të Refugjatëve.

Nënkryetarët e Këshillit të Ministrave të BeH do të jenë Zoran Tegeltija dhe Zukan Helez.

Pas konfirmimit të emërimit, kryetarja e Këshillit të Ministrave, ministrat dhe zëvendësit e tyre dhanë një deklaratë solemne, në të cilën u angazhuan për kryerjen me ndërgjegje të detyrave që u janë besuar, respektimin e Kushtetutës së Bosnjë e Hercegovinës, zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Përgjithshme për Paqen dhe anekset e saj në tërësinë e tyre, mbrojtje dhe promovoim të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe kujdesin për interesat dhe barazinë e të gjithë popujve dhe qytetarëve.

TRT Balkan / agjencitë